Skip Navigation Links

Historien

Det nuværende Højbjerg Drenge har sin rod i troppen "Højbjerg - Skåde", stiftet i 1942. I 1964 opdeles i to troppe, kaldet 1. Højbjerg og 2. Højbjerg. De to grupper blev skabt på grund af de store ungdomsårgange, som var på den tid. Grupperne samles dog igen senere, nu under det nye navn "Højbjerg Trop, Flok og Klan".

De to navne 1. og 2. Højbjerg eksisterede således kun i få år, og har iøvrigt intet at gøre med de to nulevende grupper under disse navne. (De nuværende grupper, 1. og 2. Højbjerg, opstod først omkring 1975 ud fra pigegrupperne, efter at pigekorpset og drengekorpset var blevet slået sammen til det vi i dag kender som DDS).

Om 1. Århus

Historisk skal vi helt tilbage til den 7. februar 1911, hvor adjunkt Regnar Knudsen, Aarhus Katedralskole, stiftede 1. Aarhus trop efter Baden-Powells ideer om den frie karakteropdragelse. Regnar Knudsen, der i august 1910 var blevet ansat i Århus, havde som lærer ved gymnasierne i Hellerup sammen med rektor Hartvig Møller hørt dr. Oscar Hansen omtale Baden-Powells ideer. Da han endvidere i sommeren 1910 var på studierejse i England, benyttede han lejligheden til at sætte sig ind i spejderbevægelsens idé.

Den unge lærer blev grebet af løsenet ”grib drengen og skab manden”, og da mellemskoleelever kort efter nytår 1911 henvendte sig til ham, stod han parat. Han uddannede de ældste til patruljeførere og kunne 7. februar danne 1. Aarhus trop. Dermed var spejderbevægelsen i Aarhus sat i verden.

1. Aarhus fik i 1921 en flok for de mindste spejdere, denne eksisterede dog kun i ½ år, men i 1932 dannedes en blivende flok. For de ældste blev klanen oprettet i 1940.

1. Aarhus var en bytrop, selvom mange medlemmer kom fra især Højbjerg-Skåde området, og havde gennem tiderne lokaler mange steder rundt i byen fra Mejlgade til det gamle Amtsygehus på Ingerslev Boulevard.

I 1960’erne kneb det med rekruteringen af drenge i Århus by, og ude i forstæderne var oprettet mange og gode nye troppe, hvorfor sammenlægninger var nødvendige i byen. I 1965 fusionerede 1. og 5. Århus med 1. Århus som den fortsættende afdeling under navnet ”Hjørnetanden”. Dette var på længere sigt ikke nok, så i 1972 blev de restrende spejdere og ulve, samt alle aktiverne bl.a. Stjærhytten overdraget til Højbjerg Drenge. Mange 1. Århus aktiver forefindes stadig i Højbjerg, bl.a. Stjær hytten, bladet BAVNEN og fastelavnskronerne med alle vindere indgravet fra 1942 til 2010, selvom det efterhånden kniber med pladsen på kronerne.

Højbjerg Drenge

I 1972 var antallet af spejdere som nævnt ovenfor svundet ind, og her indgik gruppen Højbjerg Trop, Flok og Klan så en fusion med 1. Århus (og resterne af 5. Århus). Fusionsdokumentet sidder stadig i formandens arkiv.

Fusionsgruppen fortsatte under det nye enkle navn "Højbjerg". Navnet får senere tilføjet "Drenge", da gruppen er en ren drengegruppe. Gruppen har siden da eksisteret under navnet "Højbjerg Drenge". Ved fusionen bliver gruppernes værdier slået sammen, og herunder overtager Højbjerg Drenge også Stjærhytten.

Højbjerg Drenge har altså fungeret ubrudt siden 1942, omend i skiftende konfigurationer..

Korte fakta fra historien

1911 Bavnen udkommer første gang. Bladet er dermed over 30 år ældre end gruppen! Det skyldes at bladet stammer fra en fusion med 1. Århus i 1972. Læs mere.
1942 Højbjerg Drenge stiftes under navnet "Højbjerg - Skåde".
Bent Møller bliver første kattekonge.
1946 Kirsten Milos oplevelser begynder.
1960 Carsten Hviids oplevelser begynder.
1961 Katterhøj etableres 61-62.
Ole Berg bliver tropsleder.
1964          Gruppen opsplittes i to grupper 1. og 2. Højbjerg (ikke de nuværende grupper med samme navne). Tropsleder for 2. Højbjerg: Henrik Miller
1966 (67?) De to grupper samles igen under navnet "Højbjerg Trop, Flok og Klan".
1967 Ole Enggaard Rasmussen er tropsleder.
1972 Gruppen indgår fusion med 1. Århus og 5. Århus, under navnet "Højbjerg", og lidt senere "Højbjerg Drenge". Den nye samlede gruppe overtager Stjærhytten.
1974 Troppen på sommerlejr i England.
2002 Vi holder 60 års jubilæum. Se fotos.

Spejderhistorier

Her kan du læse en række personlige spejderhistorier fra tidligere Højbjerg Drenge spejdere. Vi modtager gerne flere beretninger.

  Spejdertid 1942 - 1974, af Ole Berg
  Flokoplevelser 1945 - 1951, af Kirsten Miklos
  Oplevelser i Højbjerg-Skaade, af Erik Christophersen
  Det er en lang historie, af Hans Christian Caspersen
  Min tid som spejder 1960 - 1973, af Carsten Hviid

Fastelavnskronerne

Vores ældste fastelavnskrone stammer fra det første år 1942 og er stadig i brug. Hvert års kattekonge får sit navn indgraveret, selvom pladsen efterhånden er brugt op.

Se listen over alle kattekonger fra 1942 til nu.